Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

I Love You, Man

Với câu hỏi kèm theo:

Bạn có bao giờ bạn phải tìm một người bạn thân cùng giới chưa?


[​IMG]

Và mọi người cùng xem nhé

Phim này mình đã xem rồi , nhưng chỉ muốn gặp nhìn mặt nhà mình ( Fanwave ) nên đi cho đỡ nhớ

Một vài hình ảnh trước và sau khi xem phim xong

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Và đi ăn tối

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Nhí nhảnh tí

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Không có nhận xét nào: