Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

MCM trong những năm phát triển

MCM đã trải qua những thăng trầm, và có những năm chúng tôi rất vui, hiệu quả doanh số bán rất nhiều trong điều kiện làm việc và trong môi trường rất là vui

Chi An đã một phần tạo nên những thành công đó cho MCM


Và những người đã người đã cùng MCM cố gắng để phát triểnVới không gian làm việc chật hẹp ngày đó 
Thuy rất xinh


Những ngày tháng mà chúng tôi bán hàng rất nhiều


Người đã cùng MCM đi qua những khó khăn 

Chúng tôi luôn cố gắng 

 

Không có nhận xét nào: