Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Fanwave - Juve Fanclub

Fanwave - Juve Fanclub : 1 - 2

Trên khán đài cùng các cổ động viên

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Và bóng đã lăn

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

11:15 PM về đến nhà

Không có nhận xét nào: