Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009

Sài Gòn - Một buổi trưa hè

Buổi trưa Sài Gòn mùa Hè

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG][​IMG][​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
 

Không có nhận xét nào: